FANDOM


Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d
{{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri
Ulu camii Niğbolu
Orhan Gazi camii Bursa Gazi Orhan Camii Orhan Gazi Türbesi
Hüdavendigar camii II. Murad camii Sultan Murad Hüdavendigar II. Murad
Yıldırım camii Yıldırım Külliyesi Yıldırım Bâyezid Türbesi Yıldırımhan camii
Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii Yeşil camii Çelebi Sultan Mehmet Camii Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii
Lamii Çelebi camii
Abdal Murad Ahmet Paşa Camii Ahmed Dâi Cami Akbıyık Sultan Alacahırka Camii Alaaddinbey Camii Ali Mest Zaviyesi Ali Paşa Camii Altıparmak Camii Azab Bey Camii Baba Zâkir Başçı İbrahim Camii Beşikçiler Camii Bedreddin Camii Çerağı Bey Daru’l-Kurra Daye Hatun Camii Elvan Bey Haziresi Emirsultan Camii Fışkırık Camii Hacı Sevinç Camii Hamzabey Camii Hanım Kızlar Türbe Hoca Alizâde Camii Hoca Hasan Camii Başçı İbrahim Camii Hoca Muslihiddin Camii Hoca Taşkın Camii Hızır Dede Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı) İncirli Eşrefoğlu İmaret-i İsabey Karakâdi Camii Kayhan Camii Koca Naib Cami Kamberler (Sitti Hatun) Camii Mecnun Dede Mevlevihane Mir-i Budelâ Molla Arap Camii Molla Fenarî Camii Muradiye Camii Musa Baba Camii Nakkaş Ali Namazgah Sofu Mehmed Camii Oruç Bey Kabri Piremir Camii Satı Fakih Mescidi Selâmi Dergâhı Selçuk Hatun Camii Seyyid Nasır Şeker hoca Camii Şehadet Camii Uçkuzular camii Umurbey Camii Üftade Camii Veled-i Habib Camii Veled-i Yaniç Veli Şemsettin Camii Yeşil Türbe bahçesi Yiğid Cedid Camii Yıldırım Camii Yoğurtlu Baba Dergâhı Zenciri Ali Efendi Zeyniler camii İbni Bezzaz Camii İvazpaşa Camii Devlet Hatun Boyacıkulu Fethullah Efendi Yiğit Köhne Camii Umurbey Beyler Dikkaldırım camii Üç kuzular camii Meşeli camii Hacı Bayram camii Erenler camii Yavuz Sultan Selim camii
Bursa'daki yeni camiiler Mihraplı camii Üçevler Merkez Camii Kültürpark camii Zeki Müren camii Keles Merkez camii Yunuseli Toki camii Beşevler Kuba Camii Bursa Edebali camii .......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii

TarihçesiEdit

Bursa'nın Yerkapı semtinde bulunan Üftade Camii, 16. yüzyıl eserlerinden biridir.  Yerkapı Semtinde, Kale surlannın yanında, Üftade Mahallesi'nde-dir, 16, yüzyılın ikinci yansında, Üflade Mehmet Muhiddin tarafından yaptırılmıştır- Mülkiyeti Vakıflar Genci Müdürlüğü'ne aittir.13,00 x 1.3.00 metre iç ölçülerinde bulunan caminin üzeri kubbe ve tonozla örtülmüştür.

Önemi Edit

Cami çeşitli depremlerde yıkıldığı için. torunu İbrahim tarafından ye­niden yaptırılmıştır. 1855 dcprcmindc büyük kubbe yıkılmış, son ce­maat yerinin kubbe ve kemerleri çatlamıştır. Yapı bu durumda İken Rıza Paşa, 1866 yılında büyük çapta bir onarım yaptırmıştır. Bu dönemde dört ahşap sütun üzerine sekizgen kasnaklı Bağdadî bir kubbe oturtulmuş, Son cemaat yeri ile ibadet mekanı aynı çatı altındadır. Cami 9.90 x 9.75 m. ölçüsünde kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Camiye doğu yönündeki bir kapıdan girilmektedir. İbadet mekanının üzerini örten tavan geometrik motiflerle bezenmiştir. İbadet mekanının kuzey ve doğu duvarlarındaki altlı üstlü pencerelerle aydınlatılmıştır.


PlanıEdit

1855 depreminde büyük kubbe yıkılmış, son ce­maat yerinin kubbe ve kemerleri çatlamıştır. Yapı bu durumda İken Rıza Paşa, 1866 yılında büyük çapta bir onarım yaptırmıştır. Bu dönemde dört ahşap sütun üzerine sekizgen kasnaklı Bağdadî bir kubbe oturtulmuş, yapının beden duvar-lanna bağlanan yuvarlak tonoz ve eliptik kemerler inşa edilmiştir. Son cemaat verinin sivri kemerleri içi-ne tek sıra daire kesitli taş kemerler örülerek takviye edilmiştir. Kuzeydoğu köşesinde. beden duvarları üzerinde yükselen minaresi demir kamalarla sağlamlaştırılmıştır.


RolevesIEdit

yoktur.

RestorasyonlarıEdit

 Cami 1975-1977 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 

En son 1969 yılında büyük çapta onarım gören caminin, bir manastır üzerine kurulduğu iddia edilir. Caminin karşısında bulunan türbede Üftade Mehmet Muhiddin'in mezarı bulunmaktadır. Türbe içinde Hazret! Üftade'nin dışında. oğulları Mustafa. Mehmet. Hayrettin ve Ahmet'e ait sandukalar vardır.

MotifleriEdit

Sanat yönüEdit

 Cami günümüze orijinal şekli ile gelememiştir. Kazım Baykal “Bursa ve Anıtları” kitabında buradan minare ve kubbesi yıkılmış bir cami olarak söz etmektedir. Bugün ahşap çatılı bir camidir.Buradan da ilk yapılışında kubbeli olduğu anlaşılmaktadır. 

MinaresiEdit

Minareye son cemaat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır.

MinberiEdit

MihrabıEdit

KapılarEdit

 Camiye doğu yönündeki bir kapıdan girilmektedir.İbadet mekanının üzerini örten tavan geometrik motiflerle bezenmiştir. İbadet mekanının kuzey ve doğu duvarlarındaki altlı üstlü pencerelerle aydınlatılmıştır. 

Asıl ibadet alanına giriş kapışı üzerinde. mermerden altı satırlık onarım kirabesi bulunur. 

HatlarEdit

PerdelerEdit

Son cemaat mahfiliEdit

Son cemaat verinin üstü ortada büyük. doğu-batı yanlarda küçük üç kubbe ile örtülüdür. Kubbeler dıştan kurşunla kaplı bir çatı ile gizlenmiş­tir. Asıl ibadet alanına giriş kapışı üzerinde. mermerden altı satırlık onarım kirabesi bulunur. 

DersiamlarEdit

Kuran-ı kerim kursu verilmektedir.

GörevlileriEdit

Kadrolu bir imam-hatip ve bir müezzin-kay-yım görev yapmatadır.


Eski görevlileriEdit

VaizlerEdit

KapasitesiEdit

Toplam cemaat kapasitesi 500 kişi olan caminin, vakit namazlarında ortalama 50. cuma namazların-da 400. bayram namazlarında ise 500 kadar cemaati vardır.

Yorumlar ve değerlendirmelerEdit

http://www.3dmekanlar.com/tr/uftade-camii.html  bu adresten camini içini sanal 3d tur yapabilirsiniz.

http://www.3dbursa.com/2012/uftade-turbesi-ve-cami/#.UtLQ7tJdVYA bu sitedede 3d sana l tur yapılmaktadır.



Adres ve haritada yeriEdit

http://www.haritamap.com/yer/281131/uftade-cami.html  HARİTA

Semt/Mah olarak Kavaklı Mh. ve Osmangazi ilçesine bağlıdır.