FANDOM


Orada Uzakta Bir Cami

Eğitimin toplum açısından önemi ve gücü büyüktür. Din eğitimi topluma din, dil, ahlak ve güzellik duygularını kazandırarak millete müşterek değer yargılarını geliştirir. Din toplum için yararlı olan her şeyi emir ve tavsiye, zararlı olan şeyleri de yasak etmiştir. Din, insanın topluma faydalı olan işleri yapmasını istemiştir. Kişi alacağı din eğitimi ile içinde yaşadığı toplumun faydalı bir üyesi haline gelir. Camiler bu eğitimin vazgeçilmez en önemli bir parçasıdırlar.

Hangi sebeple olursa olsu, müslümanların mescid ve camileri bir ihtiyacın neticesinde inşa ettikleri bir hakikattır. Bu konuyla ilgili olarak ihtiyaç ve gereksinimlerin nekticesinde cami yapımının hedefleri şöyle sıralanabilir:

  • Mü'minlerin kalblerine İslam inancını yerleştirmek.
  • İnananları bir gaye etrafında toplamak.
  • İslam toplumunda karşılıklı yardım ve insani duyguları yaymak, geliştirmek,
  • Müslümanlar arasında ahlaki güzellikleri muhafaza etmek.
  • En güzel tarzda ibadetin edasını sağlamak ve kolaylaştırmak.
  • İslam kültürünü artırmak.
  • Sosyal bütünleşmeyi sağlamak.
  • Eğitsel faaliyetlerde müslümanlara dini bilgiler vermek.

Dış LinklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki