FANDOM


"Kaddesa’llâhü sırrahu’l azîz"-"Kuddise Sirruhu" Ne demek?

Kaddesa’llâhü sırrahu’l azîz- Kuddise Sirruhu’l Aziz:

Daha çok Allah Teâlâ’nın sevdiği kullar olan evliyâdan birinin ismi anılınca veya yazılınca, onun sırrı (içi) temiz ve mübârek olsun mânâsına söylenen veya yazılan duâ, hürmet ve saygı ifâdeleridir. İki kişi için “Kuddise Sırruhumâ” ikiden çok için “Kuddise sırruhum” denir. Tezkiretü-l Evliya’da “Sırrı olmayan muzırdır” ibaresi geçmektedir. (Feridüddin Attar, Tezkiretü-l Evliya, hzl. Süleyman ULUDAĞ, Bursa, 1984, s.59) Gavs-i Hizani kaddesa’llâhü sırrahu’l azîz buyurdu: “Bir gün şeyhim Seyyid Taha kaddesa’llâhü sırrahu’l azîzden sordum. Nefahat’te olduğu gibi bazı meşayıh için “takdis” bazıları için “rahmet” ile dua okunmasının sebebi nedir? Buyurdular ki; “Nefsinden tam kurtulan için “Kaddesa’llahu sırrahu” nefsinden bir şey kalan için “Rahmet’ul-lahi Aleyh” diye dua edilir.” Gavs kaddese’llâhü sırrahu’l azîz Hz. Şeyhinin bu cevabını anlattıktan sonra buyurdular: “Nefsinden tamamen kurtulmak irşadın şartı değildir. Kendisine rahmet okunan çok kişiler, irşad makamına geçmiş, doğru yol üzerine yürümüşler ve insanlara faydalı olmuşlardır.” (Gavs-i Hizani Seyyid Sıbgatullah-el Arvasi, Minah (Vergiler), İstanbul, Aralık 1996, s.55 Minah: 33)

Dış LinklerEdit