FANDOM


Molla fenari camisinin içten görüntüsü
SAM 1259
Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d
{{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri
Ulu camii Niğbolu
Orhan Gazi camii Bursa Gazi Orhan Camii Orhan Gazi Türbesi
Hüdavendigar camii II. Murad camii Sultan Murad Hüdavendigar II. Murad
Yıldırım camii Yıldırım Külliyesi Yıldırım Bâyezid Türbesi Yıldırımhan camii
Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii Yeşil camii Çelebi Sultan Mehmet Camii Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii
Lamii Çelebi camii
Abdal Murad Ahmet Paşa Camii Ahmed Dâi Cami Akbıyık Sultan Alacahırka Camii Alaaddinbey Camii Ali Mest Zaviyesi Ali Paşa Camii Altıparmak Camii Azab Bey Camii Baba Zâkir Başçı İbrahim Camii Beşikçiler Camii Bedreddin Camii Çerağı Bey Daru’l-Kurra Daye Hatun Camii Elvan Bey Haziresi Emirsultan Camii Fışkırık Camii Hacı Sevinç Camii Hamzabey Camii Hanım Kızlar Türbe Hoca Alizâde Camii Hoca Hasan Camii Başçı İbrahim Camii Hoca Muslihiddin Camii Hoca Taşkın Camii Hızır Dede Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı) İncirli Eşrefoğlu İmaret-i İsabey Karakâdi Camii Kayhan Camii Koca Naib Cami Kamberler (Sitti Hatun) Camii Mecnun Dede Mevlevihane Mir-i Budelâ Molla Arap Camii Molla Fenarî Camii Muradiye Camii Musa Baba Camii Nakkaş Ali Namazgah Sofu Mehmed Camii Oruç Bey Kabri Piremir Camii Satı Fakih Mescidi Selâmi Dergâhı Selçuk Hatun Camii Seyyid Nasır Şeker hoca Camii Şehadet Camii Uçkuzular camii Umurbey Camii Üftade Camii Veled-i Habib Camii Veled-i Yaniç Veli Şemsettin Camii Yeşil Türbe bahçesi Yiğid Cedid Camii Yıldırım Camii Yoğurtlu Baba Dergâhı Zenciri Ali Efendi Zeyniler camii İbni Bezzaz Camii İvazpaşa Camii Devlet Hatun Boyacıkulu Fethullah Efendi Yiğit Köhne Camii Umurbey Beyler Dikkaldırım camii Üç kuzular camii Meşeli camii Hacı Bayram camii Erenler camii Yavuz Sultan Selim camii
Bursa'daki yeni camiiler Mihraplı camii Üçevler Merkez Camii Kültürpark camii Zeki Müren camii Keles Merkez camii Yunuseli Toki camii Beşevler Kuba Camii Bursa Edebali camii .......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii

Molla Fenari Kimdir?

Molla Şemsüddin-i Fenari (d. y.1350, Maveraünnehir - ö. 1430, Bursa) Din alimi, bilim adamı, müderrris, birinci Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı.

TarihçesiEdit

Bursa'nın güney yamaçlarında kendi adı ile anılan semtedir. Büyük bir avlu içinde bulunan camiyi Yıldırım Bâyezid ile Çelebi Sultan Mehmed dönemi bilgin ve kadılardan olan Molla Şemsüddin Mehmed Fenâri XV. yüzyıl başlarında yaptırmıştır.

Devrin Şeyhülislâmı olan Molla Şemsüddin Mehmed Fenâri'nin kabri caminin bahçesinde bulunmaktadır.

838 H. (1434) yılında vefat etmiş, ayak ucundaki 845 H. (1441), 855 H. (1451), 866 H. (1461) tarihli mezarlar oğlu ve kızlarına aittir.

Arka bahçede selviler arasında tanınmış kişilerin mezarları bulunmaktadır. «Zübdetül-Vekayi Der Belde-i Celile-i Bursa» adlı Bursa tarihinin yazarı Raşid'in kabri de buradadır. Kabrinde:

  • Hüvel-hayyü'l-baki
  • Merhum ve mağfurun leh
  • Bakır erlar kethudası
  • Seyyid Memmed Raşid
  • Efendi ruhiçün
  • El-fatiha
  • Sene 1231 H.

Caminin karşısında bulunan Molla Fenâri Medresesi, bu gün bozularak ev haline dönüştürülmüştür.

MimarisiEdit

Bugün eski duvarların temellerinden istifade edilerek moloztaşlarla örülmüş,güneydeki bölüm yuvarlak, kuzeydeki bölüm ise çapraz tonoz örtülüdür.

Beden duvarlarında bulunan on adet pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır.Yapı dıştan üzeri kiremitle örtülü olup iki sıra kirpi saçaklıdır. Taş ve tuğladan yapılmış duvar kalınlıkları 0,67-0,80 metre arasında değişiklik gösterir. Minareye asıl ibadet yerinden, yuvarlak kemerli bir kapıdan çıkılır.

Sekizgen kaidesi, ikişer sıra taş ve tuğlalarla örülmüş, silindirik gövdeye geçiş üçgen yüzeylerle sağlanmıştır.

ÖnemiEdit

PlanıEdit

Cami 13,80x5,40 m boyutlarında, dikdörtgen bir plana sahiptir. Dikdörtgen şeklindeki asıl ibadet yerini, Bursa tipi kemer ikiye ayırmıştır.

RolevesiEdit

RestorasyonlarıEdit

XIX. asırda meydana gelen depremde geniş ölçüde hasar görmüş, 1969 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

MotifleriEdit

Kirpi saçağın altında tuğla ile yapılmış zincir motifi yer alır.

Sanat yönüEdit

MinaresiEdit

Camide halen orjinal bünyesinden sadece minarenin bir kısmı ve güney duvarında bir bölüm kalabilmiştir.

ŞerefesiEdit

Şerefe altı dört sıra stalaktitlidir.

MinberiEdit

MihrabıEdit

Mihrap günümüz çinileri ile bezenmiş, sivri alınlıklı bir niş halindedir.

KapılarEdit

Cümle kapısıEdit

ŞamdanlarEdit

HatlarEdit

LevhalarEdit

PerdelerEdit

Meşin perdelerEdit

Deri işlemelerEdit

Son cemaat mahfiliEdit

Eskiden içinde kabirler bulunan ahşap son cemaat yeri kabirler bahçeye taşınarak onarım sırasında da genişletilmiştir.

DersiamlarEdit

GörevlileriEdit

Eski görevlileriEdit

VaizlerEdit

KapasitesiEdit

Yorumlar ve değerlendirmelerEdit

Adres ve haritada yeriEdit

İletişimEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları