FANDOM


Bursa Muradiye Külliye Camii-1

Bursa Muradiye Külliye Camii-1

Bursa Muradiye Külliye Camii-2

Bursa Muradiye Külliye Camii-2

MURADİYE-GENEL-Large
Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d {{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri

Ulu camii - Niğbolu

Orhan Gazi camii veya Bursa Gazi Orhan Camii

Hüdavendigar camii - II. Murad camii
Sultan Murad Hüdavendigar - II. Murad

Yıldırım Bayezid Han câmîi
Yıldırım külliyesi - Yıldırım camii
Yıldırımhan camii

Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii
Yeşil camii - Çelebi Sultan Mehmet Camii
Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii
Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii

Lami camii
Abdal Murad
Ahmet Paşa Camii
Akbıyık Sultan
Alacahırka Camii
Alaaddinbey Camii
Ali Mest Zaviyesi
Ali Paşa Camii
Altıparmak Camii
Azab Bey Camii
Baba Zâkir
Başçı İbrahim Camii
Beşikçiler Camii
Bedreddin Camii
Çerağı Bey
Daru’l-Kurra
Daye Hatun Camii
Elvan Bey Haziresi
Emirsultan Camii
Fışkırık Camii
Hacı Sevinç Camii
Hamzabey Camii
Hanım Kızlar Türbe
Hoca Alizâde Camii
Hoca Hasan Camii
Hoca Sinan Camii
Hoca Muslihiddin Camii
Hoca Taşkın Camii
Hızır Dede
Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı)
İncirli Eşrefoğlu
İmaret-i İsabey
Karakâdi Camii
Kayhan Camii
Koca Naib Cami
Mecnun Dede
Mevlevihane
Mir-i Budelâ
Molla Arap Camii
Molla Fenarî Camii
Musa Baba Camii
Nakkaş Ali
Namazgah Sofu Mehmed Camii
Oruç Bey Kabri
Piremir Camii
Satı Fakih Mescidi
Selâmi Dergâhı
Selçuk Hatun Camii
Seyyid Nasır
Şeker hoca Camii
Şehadet Camii
Uçkuzular camii
Umurbey Camii
Üftade Camii
Veled-i Vezir Camii
Veled-i Yaniç
Veli Şemsettin Camii
Yeşil Türbe bahçesi
Yiğid Cedid Camii
Yıldırım Camii
Yoğurtlu Baba Dergâhı
Zenciri Ali Efendi
Zeyniler camii
İbni Bezzaz Camii
Devlet Hatun
Boyacıkulu Fethullah Efendi
Yiğit Köhne Camii
Umurbey Beyler

Bursa'daki yeni camiiler
Zeki Müren camii - Kültürpark camii

Bursa Camiileri Muradiye Camii 1426 yılında Sultan II. Murad tarafından yaptırılan cami, kompleksin en muhteşem yapısıdır. “Bursa kemerli” girişi olan cephesi görkemli, diğer cepheleri sadedir. Cami, iki büyük kubbe ve yanlarda iki küçük kubbe ile örtülmüş geniş birer eyvandan teşekkül etmektedir. Caminin son cemaat yerinde, dört yığma ayak ve iki adet antik granit sütun birbirlerine kemerlerle bağlıdır. 1790 yılında yeniden inşa edilen mihrap ve minber rokoko üslubundadır. Mihrabın solundaki duvarlar lacivert ve firuze renkli altıgen çinilerle kaplıdır. Eyvan kemerinde de yine altıgen firuze çiniler yer almaktadır. Kabartma tekniğinde işlenmiş yaprak ve çiçek motifleri içeren geometrik süslemelerin bulunduğu ahşap giriş kapısı ve kapı kanatları türünün en güzel örneklerindendir. Kapı tabanları rumi ve hatai süslemeli çinilerle bezelidir. Giriş bölümünün üzerinde yer alan ahşap yıldızlı tavan, müezzin mahfilinden buraya getirilmiştir. Doğu ve batı kapıları 20. yüzyıldaki onarımlar sonrasında açılmıştır. 1855 depremi sonrası yıkılan minaresi yeniden örülmüştür.

Kapı kemeri üzerinde mermer sülüs harflerle Arapça yazılmış üç satırlık kitabe bulunmaktadır. Bu satırlar şöyledir.

1-Emere bi binaî hâzihi’l-imaretiş-şerifeti’l-mübareketi Sultanül Arabî vel Acemî Zıllullahi

2-Fî’l-âlem es-sultan ibnis-sultan es-sultan Murad ibni Mehmed bin Bâyezid Han

3-Halledallâhü mülkehû fî şehri recebe sene semainin ve işrîne ve semane mie ve vakaa’l-itmam fî şehri muharremi’l-yaremi sene selâsin ve semane mie.

Kanatlı camiler grubundan olan Muradiye Cami planı, Orhan Cami planına benzemektedir. Ard arda iki büyük kubbeli, geniş eyvanlı kanatlı bir camidir.

Son cemaat yeri, dört yığma mermer ayak ve iki granit orta sütun ile birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Sivri kemerler üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülmüştür. Kemer yanları ve saçak silmesi altı sıra tuğla ve taş malzemelidir. Doğubatı yan bölmeler çapraz tonoz, diğerleri dıştan sekizgen kasnaklı kubbelerle örtülüdür. Büyük yapının sağ ve solundaki pencereler kapıya dönüştürülmüştür.

Asıl ibadet alanına giriş kapısı Bursa kemerli, ayaklar niş ve yedi sıra mukarnaslı yan hücrelere sahiptir. Kemer alınlığında, lacivert, firuze, beyaz ve sarı renkte yapılan, bitkisel motiflerle süslü bezeme bulunmaktadır. Kapı kanatları, ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Kapı giriş eyvanının tavanı, geometrik motiflerle süslü çini ile kaplanmıştır. Kapı önündeki yıldız ve geometrik motifli ahşap tavan eski müezzin mahfilinden alınarak buraya yerleştirilmiştir. Kapının yatay ve dikey söveleri mermerle kaplıdır.

Asıl ibadet alanı art arda iki büyük kubbe ve yanlarda daha küçük kubbelerle örtülü geniş bir eyvandan ibarettir.

Giriş kubbesi dışardan sekizgen kasnaklı, içeride geçişler prizmatik üçgenlerden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. Kubbe köşelikleri; silindirik kıvrımlar, yaprak sıraları, boğumlu püsküllerden oluşan yedi sıralı halkalardan meydana getirilmiştir.

Doğu-batı yan kanatların kubbe köşelikleri daha zarif ve zengin, sıraları birbirinden farklı olan mukarnaslarla süslüdür. Kasnaktaki prizmatik üçgenlerden oluşan kuşak da, kubbe köşelikleri kadar zarif ve güzeldir.

Büyük eyvan kemeri altıgen firuze, etrafında lacivert altışar kare ve beyaz üçgen çinilerden yapılmıştır.

Asma kata batı eyvanındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Bu kattan minareye geçen bir yol bulunmaktadır.

Mihrap, XVIII.Yüzyıl başlarında meydana gelen bir yangın sonucu, Rokoko üslubunda yeniden yapılmıştır. Sağ ve Solu altıgen biçimli lacivert, firuze renkli çinilerle bezenmiştir. Asıl minberi yanmış, yerine 1897 yılında yapılan bir minber konulmuştur.

Pencere alınlıkları Rumî süslemeli çinilerle kaplı olup, sivri kemerlidir. Doğu-batı kanatların birer penceresi XX.Yüzyıl başlarında yapılan onarım sırasında kapı haline dönüştürülmüştür. Topuzlu demir parmaklıkları, orijinal olan pencere alınlıkları genişletilerek yükseltilmiştir.

Yapının beden duvarları üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş ve dikey tek tuğla dizileriyle örülmüştür. Kubbe kasnakları dıştan sadece tuğla ile inşa edilmiştir.

XIX.Yüzyılda yıkılan batı yönündeki minare, Nisan 1904 yılında yeniden yapılmıştır. Doğu minaresinin girişi dışarıdan, batı yönündekinin girişi asma kattan geçen bir yol ile sağlanmış, her ikisi de beden duvarları üzerine inşa edilmiştir.

II.Murat Kimdir?Edit

II. Murat veya Koca Murad (Osmanlı Türkçesi:مراد ثاني, Murād-ı sānī;Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Muradî; d. 1404, Amasya – ö. 3 Şubat 1451, Edirne), altıncı Osmanlı padişahıdır. Babası I. Mehmed, annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden beyi Suli Bey'in kızı Emine Hatun'dur.Bazı kaynaklar annesinin Amasyalı Divittar Ahmed Paşa'nın kızı Şehzade Hatun olabileceğini de belirtirler.Fatih Sultan Mehmed'in babasıdır.

TarihçesiEdit

Muradiye Camii 1426 yılında Sultan II. Murad tarafından yaptırılan cami, kompleksin en muhteşem yapısıdır. “Bursa kemerli” girişi olan cephesi görkemli, diğer cepheleri sadedir. Cami, iki büyük kubbe ve yanlarda iki küçük kubbe ile örtülmüş geniş birer eyvandan teşekkül etmektedir. Caminin son cemaat yerinde, dört yığma ayak ve iki adet antik granit sütun birbirlerine kemerlerle bağlıdır. 1790 yılında yeniden inşa edilen mihrap ve minber rokoko üslubundadır. Mihrabın solundaki duvarlar lacivert ve firuze renkli altıgen çinilerle kaplıdır. Eyvan kemerinde de yine altıgen firuze çiniler yer almaktadır. Kabartma tekniğinde işlenmiş yaprak ve çiçek motifleri içeren geometrik süslemelerin bulunduğu ahşap giriş kapısı ve kapı kanatları türünün en güzel örneklerindendir. Kapı tabanları rumi ve hatai süslemeli çinilerle bezelidir. Giriş bölümünün üzerinde yer alan ahşap yıldızlı tavan, müezzin mahfilinden buraya getirilmiştir. Doğu ve batı kapıları 20. yüzyıldaki onarımlar sonrasında açılmıştır. 1855 depremi sonrası yıkılan minaresi yeniden örülmüştür.

Muradiye Mosque: The Muradiye Mosgue forms the centre of the complex. The mosque which was built by Sultan Murad the II in the year 1426 is the most magnificent building of the complex. The facade which has the “Bursa kemerli” entrance is splendid in appearance and the other facades are plain. The mosque is formed by wide iwans (eyvan) which are covered with two large domes and two small domes at each side. In the end congregation place of the mosque four built-up feet and two ancient granite columns are joined to each other by arches. The niche and pulpit which were rebuilt in the year 1790 are in a rococo style. The walls on the left side of the niche are covered in dark blue and turquoise coloured hexagon tiles. These hexagon turquoise tiles appear once again on the vault of the iwan (eyvan). The wooden entrance door and the wings of the door on which there are geometrical decorations which comprise leaves and flower motifs embroidered by relief technique is the most beautiful example of its kind. The bases of the door are covered in rumi and hatai ornamentation. The wooden star ceiling which appears on the entrance section was brought here from the muezzin gathering place. The east and west gates were opened after the repair works done in the 20th century. The minaret which had collapsed after the earthquake of 1855 was later rebuilt.

MimarisiEdit

ÖzellikleriEdit

Kanatlı camiler grubundan olan Muradiye Cami planı, Orhan Cami planına benzemektedir. Ard arda iki büyük kubbeli, geniş eyvanlı kanatlı bir camidir.

ÖnemiEdit

PlanıEdit

RolevesiEdit

RestorasyonlarıEdit

MotifleriEdit

Sanat yönüEdit

MinaresiEdit

ŞerefesiEdit

MinberiEdit

MihrabıEdit

KapılarEdit

Cümle kapısıEdit

ŞamdanlarEdit

HatlarEdit

LevhalarEdit

PerdelerEdit

Meşin perdelerEdit

Deri işlemelerEdit

Son cemmat mahfiliEdit

DersiamlarEdit

GörevlileriEdit

Eski görevlileriEdit

VaizlerEdit

KapasitesiEdit

Yorumlar ve DeğerlendirmelerEdit

Harita ve İletişim AdresiEdit

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit