FANDOM


Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d
{{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri
Ulu camii Niğbolu
Orhan Gazi camii Bursa Gazi Orhan Camii Orhan Gazi Türbesi
Hüdavendigar camii II. Murad camii Sultan Murad Hüdavendigar II. Murad
Yıldırım camii Yıldırım Külliyesi Yıldırım Bâyezid Türbesi Yıldırımhan camii
Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii Yeşil camii Çelebi Sultan Mehmet Camii Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii
Lamii Çelebi camii
Abdal Murad Ahmet Paşa Camii Ahmed Dâi Cami Akbıyık Sultan Alacahırka Camii Alaaddinbey Camii Ali Mest Zaviyesi Ali Paşa Camii Altıparmak Camii Azab Bey Camii Baba Zâkir Başçı İbrahim Camii Beşikçiler Camii Bedreddin Camii Çerağı Bey Daru’l-Kurra Daye Hatun Camii Elvan Bey Haziresi Emirsultan Camii Fışkırık Camii Hacı Sevinç Camii Hamzabey Camii Hanım Kızlar Türbe Hoca Alizâde Camii Hoca Hasan Camii Başçı İbrahim Camii Hoca Muslihiddin Camii Hoca Taşkın Camii Hızır Dede Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı) İncirli Eşrefoğlu İmaret-i İsabey Karakâdi Camii Kayhan Camii Koca Naib Cami Kamberler (Sitti Hatun) Camii Mecnun Dede Mevlevihane Mir-i Budelâ Molla Arap Camii Molla Fenarî Camii Muradiye Camii Musa Baba Camii Nakkaş Ali Namazgah Sofu Mehmed Camii Oruç Bey Kabri Piremir Camii Satı Fakih Mescidi Selâmi Dergâhı Selçuk Hatun Camii Seyyid Nasır Şeker hoca Camii Şehadet Camii Uçkuzular camii Umurbey Camii Üftade Camii Veled-i Habib Camii Veled-i Yaniç Veli Şemsettin Camii Yeşil Türbe bahçesi Yiğid Cedid Camii Yıldırım Camii Yoğurtlu Baba Dergâhı Zenciri Ali Efendi Zeyniler camii İbni Bezzaz Camii İvazpaşa Camii Devlet Hatun Boyacıkulu Fethullah Efendi Yiğit Köhne Camii Umurbey Beyler Dikkaldırım camii Üç kuzular camii Meşeli camii Hacı Bayram camii Erenler camii Yavuz Sultan Selim camii
Bursa'daki yeni camiiler Mihraplı camii Üçevler Merkez Camii Kültürpark camii Zeki Müren camii Keles Merkez camii Yunuseli Toki camii Beşevler Kuba Camii Bursa Edebali camii .......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii

Tarihçesi 1339 yılında Orhan Gazi Han tarafından yaptırılmıştır.
ÖZELLİKLERİ: Caminin yapımında moloz taş kullanılmış, köşelerde kesme taş kullanılmıştır. Yer yer ahşap hatıllar görülmektedir. Saçak altına rastlayan yerlerde tuğladan testere dişleri ile hareketli bir görünüm verilmiştir.Girişin sağ ve solunda ikişer ahşap sütunun taşıdığı kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Yığma taş, kesme taş ve tuğla örülmüş olan caminin Duvar dizilimi 3 sıra tuğla, 1 sıra taş şeklindedir.Kubbelerin çapı 8,45 metre, yüksekliği ise yaklaşık 17 metredir.

Önemi  Osmanlı külliyelerinin ilk örneklerindendir.Edit

Planı  Cami kareye yakın dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır. Osmanlı ilk devir yapılarının ters ‘T’ planlı camilerin ilkidir.

Motifleri  Cami içerisinde yer yer kalem işi kalıntıları görülmektedir. Bunlar kıvrık dal ve yapraklardır.

Minaresi  Minare dikdörtgen prizma kaideli olup, silindirik gövdelidir.Minare taştan örülmüştür. Buradan ahşap konstrüksüyon ile kurşun levha yönteminin henüz bilinmediği anlaşılmaktadır.

Şerefesi  Tek şerefelidir ve şerefe altı dört sıra testere dişi ile bezenmiştir.

Minberi  Mihrabın kuzey köşesine  minberi yerleştirilmiştir.

Mihrabı  Girişin sağ ve solunda iki mihrapçık bulunmaktadır. Kare planlı olan ibadet mekanının güney duvarında yarım yuvarlak mihrap nişi bulunmaktadır.Mihrap dokuz sıra testere dişi ile bezelidir. Mihrabın iki yanında iki, doğu ve batı duvarlarında da üçer pencere ile içerisi aydınlatılmıştır. Dikdörtgen çerçeveli bu pencereler iki katlı olup, bunlardan bazıları dıştan örülerek nişe dönüştürülmüştür.

Son cemaat mahfili  Caminin önünde iki yanlı merdivenle çıkılan bir son cemaat yeri bulunmaktadır.

Adres ve haritada yeri  Ulu Caminin doğusunda bulunur.Semt/Mah olarak Nalbantoğlu Mh. ve Osmangazi ilçesine bağlıdır.http://www.haritamap.com/yer/139739/gazi-orhan-
Untit

orhan gazi caminin haritadaki yeri

cami.html

İç linkler   http://www.3dmekanlar.com/tr/orhan-gazi-camii.html

BURSA Gaziorhan Cami "sakal-ı şerif"-2

BURSA Gaziorhan Cami "sakal-ı şerif"-2

BURSA Gaziorhan Camii İmamı Ali Hoca

BURSA Gaziorhan Camii İmamı Ali Hoca