FANDOM


Vav-harfi
Kuran alfabesi

Vav, İbrani alfabesi'nin ( | ) ve Ebced hesabına göre Arap alfabesi'nin ( و ) altıncı harfi olup modern Arap alfabesinin yirmiyedinci harfidir. Kamerî harflerdendir.

Bazen,"gül"e en yakın hâlîn, "vav"olduğun hâlîndir... Bazen de "vav" hâlînde yakarırken,avuçlarının içine "gül"koyarlar...

Arapça'da VavEdit

Yazılış

Vav harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Soldan başka bir harfle birleşmez. Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir (diğerleri Elif ve Ye) . Uzun okutucu harflerden olup (diğerleri Elif ve Ye) kendinden önce gelen sessiz harfi kalın veya inceliğine göre "u" ile "ü" arasında bir sesle uzatır.

Sonda: ـو‎

Ortada: ﻭ‎‎-ـو

Başta: ﻭ‎‎

Transkript: w / ū

Fonetik Karşılık: w, uː

Mahreç - FonetikEdit

Vav sesi, dudaklar yuvarlaklaştırılıp ileriye doğru uzatılması suretiyle, dişleri kullanmadan çıkarılan kalın bir sesdir. İngilizcedeki w sesidir. Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur, "v" sesi ile karıştırılmamalıdır. Türkçedeki "v" sesi üst dişlerin alt dudaklara dokundurulmasıyla çıkarılır, oysa bu seste dudaklar birleştirilmez.

V Sesi ile W Sesi FarkıEdit

W harfi klasik V sesinden kesinlikle farklıdır. V harfinde dudaklar birbirine değerken, bu seste (W harfinde) tıpkı U sesinde olduğu gibi dudakların birbirine değmesi söz konusu değildir. Arapçadaki Vav (و) ve batı dillerindeki w sesi başlıca örneklerdir. Örneğin: Tatarcadaki Yawaş (Yavaş) kelimesi. Uygur Türkçesindeki V harfine benzeyen bir sesi karşılamak için üç noktalı ۋ harfi kullanılır. Yani aslında harflerin doğru ses değerleri şunlardır:

  • W: و (Waw)
  • V: ۋ (Vav)

O ve Ö seslerinin gösterimiEdit

Arapçada O ve Ö sesleri bulunmadığı için Arap yazısı kullanan Asya alfabelerinin bir kısmında (Örneğin Sorani, Kazak, Uygur) bu sesleri karşılamak için ۆ‎ harfi kullanılmıştır.

İbranice'de VavEdit

Vav harfi (ו) sessiz harf olarak kullanıldığında v sesine tekabül eder. İbranice'nin özünde "w" sesi bulunmamasına rağmen bu harf bazı oryantal Yahudilerce "w" olarak söylenir. Modern İbranice'de ise yabancı kelimelerdeki "w" sesini taklit etmek için bu harf iki kere kullanılır (וו). Noktalama işaretleriyle bu harf sesli harfe dönüştürülür. Üste konulan noktayla (וֹ) O, içe konulan noktayla (וּ) U sesini alır.

YazılışEdit

  • Yalın: I
  • Transkript: v
  • Fonetik Karşılık: v

KaynakEdit