FANDOM


IMG 5992-Large
SAM 1280

Yıldırım camii plânı

Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d
{{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri
Ulu camii Niğbolu
Orhan Gazi camii Bursa Gazi Orhan Camii Orhan Gazi Türbesi
Hüdavendigar camii II. Murad camii Sultan Murad Hüdavendigar II. Murad
Yıldırım camii Yıldırım Külliyesi Yıldırım Bâyezid Türbesi Yıldırımhan camii
Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii Yeşil camii Çelebi Sultan Mehmet Camii Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii
Lamii Çelebi camii
Abdal Murad Ahmet Paşa Camii Ahmed Dâi Cami Akbıyık Sultan Alacahırka Camii Alaaddinbey Camii Ali Mest Zaviyesi Ali Paşa Camii Altıparmak Camii Azab Bey Camii Baba Zâkir Başçı İbrahim Camii Beşikçiler Camii Bedreddin Camii Çerağı Bey Daru’l-Kurra Daye Hatun Camii Elvan Bey Haziresi Emirsultan Camii Fışkırık Camii Hacı Sevinç Camii Hamzabey Camii Hanım Kızlar Türbe Hoca Alizâde Camii Hoca Hasan Camii Başçı İbrahim Camii Hoca Muslihiddin Camii Hoca Taşkın Camii Hızır Dede Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı) İncirli Eşrefoğlu İmaret-i İsabey Karakâdi Camii Kayhan Camii Koca Naib Cami Kamberler (Sitti Hatun) Camii Mecnun Dede Mevlevihane Mir-i Budelâ Molla Arap Camii Molla Fenarî Camii Muradiye Camii Musa Baba Camii Nakkaş Ali Namazgah Sofu Mehmed Camii Oruç Bey Kabri Piremir Camii Satı Fakih Mescidi Selâmi Dergâhı Selçuk Hatun Camii Seyyid Nasır Şeker hoca Camii Şehadet Camii Uçkuzular camii Umurbey Camii Üftade Camii Veled-i Habib Camii Veled-i Yaniç Veli Şemsettin Camii Yeşil Türbe bahçesi Yiğid Cedid Camii Yıldırım Camii Yoğurtlu Baba Dergâhı Zenciri Ali Efendi Zeyniler camii İbni Bezzaz Camii İvazpaşa Camii Devlet Hatun Boyacıkulu Fethullah Efendi Yiğit Köhne Camii Umurbey Beyler Dikkaldırım camii Üç kuzular camii Meşeli camii Hacı Bayram camii Erenler camii Yavuz Sultan Selim camii
Bursa'daki yeni camiiler Mihraplı camii Üçevler Merkez Camii Kültürpark camii Zeki Müren camii Keles Merkez camii Yunuseli Toki camii Beşevler Kuba Camii Bursa Edebali camii .......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii

Ey Bursa’ya gelip de Ulu Cami’yi, Emir Sultan Camii’ni, Yeşil Cami’yi hayret ve hayranlıkla geziveren evlad-ı fatihan! Yeşil Cami’den bir, Emir Sultan’ın mekânından ise iki hüzünlü türkü söyleme mesafesi uzaklığında olan Yıldırım Camii’ne de sokuluverseniz dudaklarınızda bir Fatiha kıpırtısıyla...

Yıldırım unvanıyla bilinen Sultan 1. Bayezid’in Bursa’da 14. yüzyılda inşa ettirdiği külliyede yer almaktadır. Zaviyeli ya da tabhaneli olarak da bilinen plan şemasına sahip olan Yıldırım Camisi, kendisinden önceki Orhan Camisi ile 1. Murad’ın Çekirge’deki camisinin bir benzeri olmakla birlikte yapısallık ve işçilik açısından onlardan daha gelişmiştir. Kusursuz inşaatı, temiz yapılışı, kesme taş cepheleri, son cemaat yeri, en önemlisi de Bursa kemerinin ilk olarak burada kullanılması ile dikkat çeker. Bir tepe üzerinde yer alan cami, Bursa ovasından bakıldığında görkemli görüntüsüyle Bursa’nın siluetine çok şey katmaktadır. Binada yer yer çini işlemeler ve zengin mukarnas süslemeler bulunmaktadır. Giriş üstünde hünkar mahfili denilen ikinci kat, çıkılması güç ve karanlık bir yerdir. 1855 depreminde minaresi yıkılan Yıldırım Cami’sinde 1963 yılında binadan ayrı olarak bir minare yapılmıştır.

Yildirim Mosque

It is located inside the complex that Sultan Bayezid I. built in Bursa in the 14th century who was also known as Yildirim (Lightening). The Yildirim Mosque is known to have a plan that has an Islamic monastery or a resting section for visitors. It is very similar to the Murat I. mosque in Cekirge and the one built before it, Orhan Mosque but in terms of structure and workmanship, it is more advanced than them. It attracts attention with its flawless construction, clean built, stone facades, narthex and with the Bursa arch being used here for the first time. The mosque is situated on a hill and when looking at it from Bursa plain, it adds a lot to Bursa’s silhouette with its magnificent look. In the building, there are glazed-tile works in some parts and rich stalactite (muqarnas) decorations. The second floor called the Hunkar Mahfili (praying area just for the Sultans) by the entrance is dark and is difficult to climb. Yildirim Mosque’s minaret was damaged in 1855 during the earthquake and in 1963; a minaret was built separately from the mosque.


TarihçesiEdit

Yıldırım Bâyezid tarafından Bursa'nın doğusunda aynı adlı tepeye inşa ettirilen külliyenin ortasında bulunmaktadır. Yapımının başlangıç ve bitim tarihleri ile mimarını belirleyecek kitâbesi yoktur. 802 H. (1399) tarihli vakfiyesinden anlaşıldığına göre, cami bu tarihten bir kaç yıl önce yapılmıştır. Bazı kaynaklarda, caminin Timur istilâsı yüzünden yarım kaldığı ve muhtemelen Çelebi Mehmed zamanında tamamlandığı görüşü savunulmaktadır. Pencere kenarlarında yazılı kufî «Ali» isminin Yıldırım Türbesinin mimarı «Hüseyin bin Ali» ile ilgisi yoktur.


MimarisiEdit

Kusursuz inşaatı, temiz yapılışı, kesme taş cepheleri, son cemaat yeri, en önemlisi de Bursa Kemerinin ilk olarak bu camide kullanılması ile dikkati çeker. Osmanlı mimarisine, özenli bina yapma geleneğini, Bursa kemerini her yerde kullanma, stalaktitlerin her türlüsünü yapma gelişimini getirmiştir. Bursa Orhan Camii ile başlayan, Hüdavendigâr Camii ve Yeşil Cami'inde değişikliklerle uygulanan kanatlı camiler gurubundandır. Kuzey-güney doğrultusunda iki büyük kubbe,doğu-batı yönünde küçük kubbeli yan eyvanlar ve bu eyvanların iki tarafında çapraz tonoz örtülü birer oda vardır. Cami içinden girişi bulunan kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki odalar çapraz tonozla örtülüdür. Mermeri andıran kesme taşla kaplı,gösterişli ve eşi bulunmayan son cemaat yeri, beş bölmeli, Bursa Kemerlidir.Cephede yer alan ayaklar ve bunları birbirine bağlayan kemerler kurşunî renkte kesme taştan yığma olarak yapılmıştır. Orta kemer diğerlerinden büyük ve sâde, yandakiler küçüktür. Kemerler silme kuşakla çevreli, bölmeler kubbelerle örtülüdür. Orta kubbe yandakilerden daha yüksektir. Kubbeler kürevî üçgenlere oturmaktadır. Son cemaat yeri, alt sıra pencereleri demir parmaklıklı ve topuzludur. Pencere çevresinde tekrarlanan kufî Ali isimleri vardır.Diğer yazılar Hadis-i Şerif ve güzel sözlerden oluşmaktadır. Beyaz mermerden yapılan giriş eyvanı, iki yan nişli, Bursa kemerli, kapı kemeri beyaz ve siyah taşlardan yapılmıştır. Renkli taş bordürle çevrili dikdörtgen kitâbe yeri boştur. Köşeleri kum saatli formlu geniş silmeli bir çerçeve içindedir.Yan ayaklarında yedi sıra stalaktitli beş köşeli birer niş vardır.Girişin iki yanında süslü, kubbecikle örtülü birer küçük oda bulunmaktadır. Orta kubbe; köşelerde düz, birbirini kesen tromp geçişlerle sekiz kenarlı yüksek bir kasnak üzerine oturmaktadır. Duvarların koyu renkli, kesme taş kaplamaları sert ve soğuk bir ifade taşır. Orta hacimle eyvanlar arasında zemin farklıdır. Orta kubbeden mihrap önü kubbesine açılan çıkıntılı on iki sıra mukarnas konsullara oturan mermerden Bursa Kemeri, iki mekânı birbirine bağlamaktadır. Mihrap eyvanı, prizmatik üçgenler (bademler) üzerine oturan kubbe ile örtülüdür. Duvarlar dört altlık ve altı üstlük pencerelerle aydınlanır. Yedi sıra mukarnaslı zengin bir kavsaraya sahip mihrap, yeni yapılan badana ve koyu renk süslemelerle bozulmuştur. Dış yan köşelerde renkli mermerden, kaide ve başlıkları stalaktitli sütunlar bulunmaktadır. En üstü taclıdır. Orta sahına açılan doğu ve batı eyvanlarının zemini daha yüksektedir. Köşelerde eşit bingilerin meydana getirdiği sekizgen kasnağa kubbe oturmaktadır. Bu eyvanların iki yanında, köşelerde yer alan çapraz tonozlu odalardan güneydekilerin kıble duvarları alçı süslemeli ocak ve hücrelerle süslemeli ocak ve hücrelerle kaplıdır. Geometrik motiflerin ortalarında yer yer Firûze renkli çinilerle renklendirilmiştir. Çini izlerine alt sıra pencerelerle, son cemaat yeri mihraplarında da rastlanılmaktadır. Kuzeydeki odalar dikdörtgen planlı, çapraz tonoz örtülü olup, giriş içerdendir. Tonoz kasnağında sekiz sağır pencere ile altta son cemaat yerine açılan büyük bir penceresi vardır. Giriş üstünde hünkâr mahfili denilen ikinci kat, çıkılması güç ve karanlık bir yerdir. Sadece merdivenlerin başlangıcı belli olan iki minare bir çok kereler yıkılmış, yerine yenisi yapılmıştır. Dış cepheler yeknesak görünümlüdür. Duvar üstündeki küçük pencereler yapıya gereken aydınlığı ve hareketliliği sağlayamamaktadır. Cepheler silindirik saçak silmesi ile son bulur.

ÖnemiEdit

PlanıEdit

Ters “T” planlı camilerin en özgünü olan cami, Bursa tipi kemerlerin ilk kullanıldığı yapıdır.

RolevesiEdit

RestorasyonlarıEdit

MotifleriEdit

Sanat yönüEdit

MinaresiEdit

ŞerefesiEdit

MinberiEdit

MihrabıEdit

KapılarEdit

Cümle kapısıEdit

ŞamdanlarEdit

HatlarEdit

LevhalarEdit

PerdelerEdit

Meşin perdelerEdit

Deri işlemelerEdit

Son cemaat mahfiliEdit

DersiamlarEdit

GörevlileriEdit

Eski görevlileriEdit

VaizlerEdit

KapasitesiEdit

Yorumlar ve değerlendirmelerEdit

Adres ve haritada yeriEdit

İletişimEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit