FANDOM


Yeşil-cami.2

Yeşilcaminin üstten bir görüntüsü

Yeşil Cami alt kat planı

Bursa,Yeşil Cami alt kat planı

Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d
{{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri
Ulu camii Niğbolu
Orhan Gazi camii Bursa Gazi Orhan Camii Orhan Gazi Türbesi
Hüdavendigar camii II. Murad camii Sultan Murad Hüdavendigar II. Murad
Yıldırım camii Yıldırım Külliyesi Yıldırım Bâyezid Türbesi Yıldırımhan camii
Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii Yeşil camii Çelebi Sultan Mehmet Camii Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii
Lamii Çelebi camii
Abdal Murad Ahmet Paşa Camii Ahmed Dâi Cami Akbıyık Sultan Alacahırka Camii Alaaddinbey Camii Ali Mest Zaviyesi Ali Paşa Camii Altıparmak Camii Azab Bey Camii Baba Zâkir Başçı İbrahim Camii Beşikçiler Camii Bedreddin Camii Çerağı Bey Daru’l-Kurra Daye Hatun Camii Elvan Bey Haziresi Emirsultan Camii Fışkırık Camii Hacı Sevinç Camii Hamzabey Camii Hanım Kızlar Türbe Hoca Alizâde Camii Hoca Hasan Camii Başçı İbrahim Camii Hoca Muslihiddin Camii Hoca Taşkın Camii Hızır Dede Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı) İncirli Eşrefoğlu İmaret-i İsabey Karakâdi Camii Kayhan Camii Koca Naib Cami Kamberler (Sitti Hatun) Camii Mecnun Dede Mevlevihane Mir-i Budelâ Molla Arap Camii Molla Fenarî Camii Muradiye Camii Musa Baba Camii Nakkaş Ali Namazgah Sofu Mehmed Camii Oruç Bey Kabri Piremir Camii Satı Fakih Mescidi Selâmi Dergâhı Selçuk Hatun Camii Seyyid Nasır Şeker hoca Camii Şehadet Camii Uçkuzular camii Umurbey Camii Üftade Camii Veled-i Habib Camii Veled-i Yaniç Veli Şemsettin Camii Yeşil Türbe bahçesi Yiğid Cedid Camii Yıldırım Camii Yoğurtlu Baba Dergâhı Zenciri Ali Efendi Zeyniler camii İbni Bezzaz Camii İvazpaşa Camii Devlet Hatun Boyacıkulu Fethullah Efendi Yiğit Köhne Camii Umurbey Beyler Dikkaldırım camii Üç kuzular camii Meşeli camii Hacı Bayram camii Erenler camii Yavuz Sultan Selim camii
Bursa'daki yeni camiiler Mihraplı camii Üçevler Merkez Camii Kültürpark camii Zeki Müren camii Keles Merkez camii Yunuseli Toki camii Beşevler Kuba Camii Bursa Edebali camii .......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii

Bursa Yeşil Camii, Bursa’da ilk dönem Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alan bir tarihi yapı. Caminin ünü, çini kaplamalarından gelir.

Cami, adını verdiği Yeşil semtindedir; Yeşil külliyesi yapılarındandır. “Yeşil” adını, bir zamanlar minarelerinde bulunan yeşil renk ağırlıklı süslemelerinden aldığı düşünülür.

TarihçesiEdit

Çelebi Sultan Mehmed tarafından, 822 H. (1419 yılında yaptırıldığını belirten kitâbesi, kuzey cephedeki büyük kapı üstündedir. Üç satırlık arapça yazılmış kitâbe 0,82X3,42 metre ölçülerindedir.

Kitâbe:

Bismillâhirrahmânirrahîym

  • İ'tisamü bi keremihi'l-amim masmû'u sani'ulfitra ve masuğu saigu'l-kudre a'ni hâzihi'l-buka'atil kerime nüshatün min nüsah-ı cennet'in-naim nüsicet bitakdiri'l-azizi'l-alîm ravzat-ün min riayazi'l-ukba nüsihat bi zehreti'l-hayat-id-dünya
  • Tebahteret ale'l-akdar ve tedâlet dûneha'l-emsar ma semiha bi misliha'l-edvar ma dare'l-felek-üd-devvar ve ve-faka-s-sultan-ül â'zam ve'l-Arab el_müeyyed bi te'yidi Rabbi'l âlemin Gıyasüddünya veddîn.


  • Es-Sultan ibni-s-Sultan Mehmed bin Bâyazid bin Murad bin Orhan Halledallahü fî hilâfeti'l-arzı mülkehû ve ecra fi bahri'l murdati fülkehu bi'l-emni bi te'sisiha ve tavtıdiha ve tasdidi erkâniha ve tesyidiha (Vettefeka) itmamuha fî zilhicceti hicrete-isneyn ve işrine ve semanemie

Türkçesi:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile ve onun kâinatı ihata eden lutf ve keremine yapışarak işe başlıyorum.

Hilkat sanatkârının bir yapıcısı, kudret kuyumcusunun hayret-fezâ bir eseri olan bu kıymettar makam; kudreti herşeye hâkim ilmi herşeyi ihata etmiş olan Rabbimizin takdiri ile örülmüş, cenneti naim örneklerinden bir örnek âhiret bahçelerinden bir bahçe dünya süsleri ile meydana getirilmiş olan makam, kâinat kurulalıberi sanatının inceliği ve manzarasının güzelliği ile bütün cihana ne kadar iftihar etse: En mamur şehirler bile benzerine kavuşamadıklarından dolayı çekingen bir vaziyette karşısında ne kadar utanıp kalsalar yeridir.

Şark ve garbın büyük sultanı, Arab ve Acem'in Hakanı, Rabbilâlemînin kendisini nusret ve kudretine mazhar ettiği, dinî ve dünyevî büyük sığınak olan Sultan oğlu Sultan Mehmed bin

Bâyezid bin Murad bin Orhan (Allah yeryüzünde mülkünü dâim etsin ve arzular dünyasında da gemisini emniyetle yürütsün) bu makamın son derece metin ve câzip bir şekilde tesisini emre muvaffak oldu. Binanın itmamı 822 senesi zilhiccesine tesadüf eder.

Kitâbeden de anlaşıldığı gibi cami zilhicce 822 H. (Aralık-1419) da tamamlanmıştır.

İnşa kitâbesinin iki yanında 0,82X1,29 m. ölçülerinde sülüs ve kûfi yazı ile yazılmış kitâbe şöyledir.

  • Râkimuhu ve nazımuhu ve mukannini kavaninihi ekalli hedemi bânihi
  • Hacı ivaz bin Ahi Bâyezid gufire lehûma

Türkçesi:

Planlarını yapan, yazan ve dizen yaptıranın en az hizmet eden hademesi Ahi Bâyezid oğlu Hacı İvaz; Allah ikisini de affetsin,

Bu kitâbeden de caminin mimarının Hacı İvaz Paşa olduğu anlaşılmaktadır.

Hünkâr mahfilinin Bursa kemerinin üstünde

  • Kad temme nakşı hâzihi'l-imareti-ş-şerife bi yed efkârı-n-nasi Ali bin İlyas Ali
  • Fî evahiri ramazani'l-mübarek sene seb'a ve işrine ve semanemie

Türkçesi:

Bu şerefli imaretin nakışı, insanların en fakiri İlyas Ali oğlu Ali'nin eli ile 827 senesi mübarek Ramazanında (Ağustos-1414) tamamlandığını belirten kitâbesi vardır. Mahfilin stalaktitli çini yastığında çini ustası Mecnun Mehmed'in adı yazılıdır.

MimarisiEdit

Yeşil Camii, Çelebi Mehmet tarafından aynı zamanda hükümet konağı olarak inşa edilmiş iki katlı, iki kubbeli görkemli bir yapıdır.Cami, ters T planlıdır. Kronolojik sıraya göre bu plandaki yapıların, Orhan Gazi Camii ile Yıldırım Camii'den sonra üçüncüsüdür.

Caminin büyük ve olağanüstü oyma süslemeleri bulunan ana kapısı kuzey cephede yer alır.Kapıdan yan odalara açılan dar bir koridora girilir. Asıl ibadet alanına Bizans başlıklı iki sütunun ortasındaki alçak bir kapıdan girilir.İbadet mekanın iki yanındaki simetrik odalar, sancaklardan gelenlerin meselelerinin görüşüldüğü yerler olarak yapılmıştı. Doğudaki oda

Anadolu Beylerbeyliği’nden gelenler için, batıdaki oda Rumeli Beylerbeyliği’nden gelenler için kullanılıyordu.Daha sonraları bu odalar mahkeme salonu olarak kullanılmıştır.Girişin iki yanındaki merdivenlerle üst kata çıkılır. Yapının üst katında ortada hünkar mahfili, iki tarafında saray daireleri bulunur.İbadet mekanı, aynı eksen üzerinde üzerli birer kubbe ile örtülü iki ana mekandan oluşur. Kubbelerin çapı 13 metre, yerden yüksekliği ise 25metredir. Her iki kubbe büyük bir kemer ve kilit taşı ile birleştirilmiştir.

Mermer İşçiliğiEdit

Caminin yapımında Marmara Adası’ndan getirilen mermer kullanılmıştır; eser, Bursa’da yapılan ilk mermer abidedir. Eserin ön yüzü, pencereleri, kapısı, kitabeleri, kapı tavanı mermer işçiliğinin en güzel örneklerindendir.

ÇinileriEdit

Cami, mimari özellikleri yanında çini süslemeleri ile de büyük bir öneme sahiptir. Özelikle iç mekânda eyvanlar, müezzin mahfilleri, hünkar mahfili, tabhaneler, şahnişinler ve mihrap çini süslemenin yoğun olarak kullanıldığı bölümlerdir. Bunlar arasında bütünüyle çini ile kaplanmış mihrap zengin süslemeleriyle dikkat çeker.

Mihrap, eserin güney cephe ortasındadır. 1067 cm. yüksekliğinde ve 628 cm. genişliğindedir ve sır tekniğinde çinilerle kaplanmıştır. Erken Osmanlı döneminin ilk çini süslemeli mihrabıdır. Ağırlıklı olarak bitkisel motif ve kompozisyonlara sahip çinilerle kaplanmıştır. Yeşil Camii’indeki çinileri yapan usta, "Mecnun Mehmet’tir".

Ahşap İşçiliğiEdit

Yeşil Camii’nin giriş kapısı ve pencere kapakları, devrin ahşap işçiliğinin güzel örneklerindendir. Mihrabın batısında bulunan, tepesi altıgen külahla örtülü minber de özenli bir ahşap işçiliğinin ürünüdür.

ÖnemiEdit

PlanıEdit

Planı ve mimarisi ana hatları ile Bursa Yıldırım Camisi’ne benzer. Osmanlı mimarlığında “ters T planlı” ya da “tabhaneli” olarak nitelenen yapı grubuna girer.

RolevesiEdit

RestorasyonlarıEdit

MotifleriEdit

Sanat yönüEdit

MinaresiEdit

Caminin minarelerinin birisi kuzeybatı, diğeri güneybatı köşesindedir. Minareler yapının 1855 depreminin ardından, 19. yüzyıl sonlarına doğru yapılmıştır. Orijinal minarelerin camiye adını veren yeşil çinilerle kaplı olduğu düşünülür.

ŞerefesiEdit

MinberiEdit

MihrabıEdit

KapılarEdit

Cümle kapısıEdit

ŞamdanlarEdit

HatlarEdit

Mihrap eyvanının doğu ve batı pencereleri üzerinde duvara asılmış birbirinin eşi olan daire biçiminde iki yazı levhası bulunur. Levhalarda “Amme suresi” yazılıdır. Biri yeşil, biri kırmızı olan bu yazılardan birinde Bursa’da 19. yüzyılda valilik yapmış Ahmet Vefik Paşa’nın adı geçer.

LevhalarEdit

PerdelerEdit

Meşin perdelerEdit

Deri işlemelerEdit

Son cemaat mahfiliEdit

DersiamlarEdit

GörevlileriEdit

Eski görevlileriEdit

VaizlerEdit

KapasitesiEdit

Halen aktif olarak kullanılan caminin kapasitesi 2000 kişidir.

Yorumlar ve değerlendirmelerEdit

Adres ve haritada yeriEdit

İletişimEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit