FANDOM


SAM 1293

Zeyniler Camii Plânı

Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d
{{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri
Ulu camii Niğbolu
Orhan Gazi camii Bursa Gazi Orhan Camii Orhan Gazi Türbesi
Hüdavendigar camii II. Murad camii Sultan Murad Hüdavendigar II. Murad
Yıldırım camii Yıldırım Külliyesi Yıldırım Bâyezid Türbesi Yıldırımhan camii
Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii Yeşil camii Çelebi Sultan Mehmet Camii Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii
Lamii Çelebi camii
Abdal Murad Ahmet Paşa Camii Ahmed Dâi Cami Akbıyık Sultan Alacahırka Camii Alaaddinbey Camii Ali Mest Zaviyesi Ali Paşa Camii Altıparmak Camii Azab Bey Camii Baba Zâkir Başçı İbrahim Camii Beşikçiler Camii Bedreddin Camii Çerağı Bey Daru’l-Kurra Daye Hatun Camii Elvan Bey Haziresi Emirsultan Camii Fışkırık Camii Hacı Sevinç Camii Hamzabey Camii Hanım Kızlar Türbe Hoca Alizâde Camii Hoca Hasan Camii Başçı İbrahim Camii Hoca Muslihiddin Camii Hoca Taşkın Camii Hızır Dede Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı) İncirli Eşrefoğlu İmaret-i İsabey Karakâdi Camii Kayhan Camii Koca Naib Cami Kamberler (Sitti Hatun) Camii Mecnun Dede Mevlevihane Mir-i Budelâ Molla Arap Camii Molla Fenarî Camii Muradiye Camii Musa Baba Camii Nakkaş Ali Namazgah Sofu Mehmed Camii Oruç Bey Kabri Piremir Camii Satı Fakih Mescidi Selâmi Dergâhı Selçuk Hatun Camii Seyyid Nasır Şeker hoca Camii Şehadet Camii Uçkuzular camii Umurbey Camii Üftade Camii Veled-i Habib Camii Veled-i Yaniç Veli Şemsettin Camii Yeşil Türbe bahçesi Yiğid Cedid Camii Yıldırım Camii Yoğurtlu Baba Dergâhı Zenciri Ali Efendi Zeyniler camii İbni Bezzaz Camii İvazpaşa Camii Devlet Hatun Boyacıkulu Fethullah Efendi Yiğit Köhne Camii Umurbey Beyler Dikkaldırım camii Üç kuzular camii Meşeli camii Hacı Bayram camii Erenler camii Yavuz Sultan Selim camii
Bursa'daki yeni camiiler Mihraplı camii Üçevler Merkez Camii Kültürpark camii Zeki Müren camii Keles Merkez camii Yunuseli Toki camii Beşevler Kuba Camii Bursa Edebali camii .......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii

Bursa'nın doğusunda, Emirsultan Semtine yakın, Zeyniler Mahallesindedir. II. Murad döneminde Abdullâtif-î Kudsî Efendi adına, Hoca Ramazan tarafından mescid olarak yaptırılmıştır. Abdüllatif-i Kudsî; Kudüs'lü olduğu için Kudsî ünvanı ile anılmaktadır. Caminin batısında zaviyesi, bir de medrese veya muallimhanesi varmış, bugün bu yapıların yerinde evler bulunmaktadır. Caminin güneybatısında bir de türbesi vardır. Bu külliye içindeki yapılar Abdüllâtif-i Kudsî için yapılmıştır. Zeyneddini Hafî'den Zeyniye tarikini almış, Bursa'ya yerleşince o tarik-i Sufi'yi çevresine yaymıştır. 856 H. (1452) yılında vefat edince türbesine gömülmüştür.

TarihçesiEdit

Kadı Asker Muallimzade Ahmed Efendi 1568 yılında minber ekleyerek cami haline getirtmiştir.

MimarisiEdit

Taş aralarında dikey tek tuğla ile iki yatay tuğla sırası hatıl kullanılarak üç sıra kirpi saçakla sonuçlandırılmıştır. Kalkan duvarındaki kirpi saçağın altından, kemer üzengi düzeyine kadar inen, geleneksel dışa çıkıntılı profil yer almaktadır. Cami, oturduğu alan ve biçimi ile klasik Bursa Camileri örneğindendir. Benzerleri arasında üç sıra pencereye ve kubbenin kürevî köşeliklere oturması, şimdiye kadar görülen cami tiplerinden farklılık gösterir. Daha önce gördüğümüz bu tip camilerde genellikle kubbe ya baklavalı, yahut prizmatik üçgenlerden oluşan bir kuşağa oturmakta idi. Bu nedenle yapının kubbe kasnağı yükseltilerek, kubbe geçişlerinin sonradan eklendiği kanısını uyandırmaktadır. Kubbenin kürevî geçişleri beden duvarı seviyesinde tutularak, dışarıdan gizleme ustalığı gösterilmiştir. Köşe geçişlerinin arasında küçük kürevî üçgenlerle kubbeye geçiş sağlanmıştır. Kubbe kasnağı dışarıdan sekizgen olup, bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla örgülü, üç sıra kirpi saçaklıdır. Kubbenin üzeri dıştan kurşun taklidi betonarme olarak kaplanmıştır. Batı yönündeki alt sıra pencerelerin çevresi meander motifini andıran tuğla örgülü zencireklerle çevrelenmiştir. İnce, mermer söveli pencereler kemer içerisine 0,10 metre gömülüdür. İkinci ve üçüncü sıra pencereler arasında dışa çıkıntılı bir profil vardır. Kasnak, penceresiz olup caminin içini, toplam on yedi pencere aydınlatmaktadır. Bütün pencerelerin parmaklıkları yenilenmiş, kapılar klasik üslûp taklidi olarak yapılmış, üst pencerelere alçı taklidi beton şebeke yapılmıştır. Cami. bugün sağlam ve ibadete açık durumundadır.


ÖnemiEdit

PlanıEdit

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami, ölçüleri 9,18X9,18 metre olan kare bir hacimle, kuzey yönünde 3,75 metre derinliğindeki bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

RolevesiEdit

RestorasyonlarıEdit

Caminin yapıldığından bugüne kadar geçirdiği onarım safhaları şöyledir;

  • 1475 yılında minarenin mermer korkulukları ve kurşun kaplı külâhı,
  • 1745 yılında asıl ibadet mekânını örten kubbe ile minarenin şerefe korkulukları,
  • 1761 yılında son cemaat yeri, minare külâhı, pencere tezyinatı,
  • 1957 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımları ve öncülüğünde, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılarak ibadete açılmıştır.

MotifleriEdit

Sanat yönüEdit

MinaresiEdit

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare, sekizgen kaideli, silindirik tuğla gövdelidir. Korkulukları mermerden olup, petek ve külâhı dönemine uygun olarak yenilenmiştir.

ŞerefesiEdit

MinberiEdit

Minber de son onarım sırasında yeniden yapılmıştır.

MihrabıEdit

Mihrabın iki yanında uzanan mumluk sekisi mermerle kaplanmış, mihrap sade olarak yeniden düzenlenmiştir.

KapılarEdit

Asıl ibadet yerine girişi sağlayan kapı üstünde kitâbe yeri boş olarak durmaktadır. Kapı söğesinin içinde aşağı sarkık, karşılıklı iki püskülün birisi harap olmuş, yerine benzeri yapılmıştır.


Cümle kapısıEdit

ŞamdanlarEdit

HatlarEdit

LevhalarEdit

PerdelerEdit

Meşin perdelerEdit

Deri işlemelerEdit

Son cemaat mahfiliEdit

Ortadaki dar ve tek merkez kemerli, yanlardakiler geniş ve çift merkez kemerli üç bölüm halinde olan son cemaat yerinin üzeri tonoz örtülüdür. Doğu ve batı yanları kapalı, kuzeydeki kemer aralıkları sonradan camekânla kapatılmıştır. Son cemaat yerinin kalkan duvarı kesme taş örgülüdür.

DersiamlarEdit

GörevlileriEdit

Eski görevlileriEdit

VaizlerEdit

KapasitesiEdit

Yorumlar ve değerlendirmelerEdit

Adres ve haritada yeriEdit

İletişimEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

  • Kaynak: Türkiyede Vakıf Abideler ve Eski Eserler III (Bursa İli Merkez)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki